Academie Borchtlombeek

 • Beeld
 • Plan

Het centrum van Borchtlombeek heeft een historisch dorpzicht. Twee markante gebouw geven het centrum een extra historisch karakter. De boerderij van boer ‘Vekeman’ ligt langsheen het kerkplein en de Knoddelstraat. De boerderij wordt gekenmerkt door een lange schuur met puntgevel in rood metselwerk. De stallen en het woonhuis zijn wit gekalkt en buigen af richting de Kerkweg. Een schakeling van gebouwen in rood en wit. Tegenover de boerderij ligt centraal in het dorp de Sint-Amanduskerk. Deze laatgotische kerk is opgetrokken in zandsteen, de zijbeuken in rood metselwerk. De hoeken van de rode zijbeuken worden geaccentueerd door een kettingverband in witte zandsteen. De kerk vormt een historisch koppel van een witte hoofdbeuk en rode zijbeuken. Deze historische tweeledigheid nemen we mee om het derde historische gebouw, het Oud Gemeentehuis van Borchtlombeek, als koppel te ontwerpen. 

De academie wordt achteraan het terrein ingeplant achter het Oud Gemeentehuis van Borchtlombeek. Na een vertaling in oppervlakte van het gevraagde plan van eisen, een verschuiving ten opzichte van het hoofdgebouw, een verdraaiing evenwijdig aan de perceelsgrens en een opknipping van de verschillende zijden naar een vorm met een eigen karakter, wordt een volume ontworpen bestaande uit vijf gevels. Er kan niet meer gesproken worden over een duidelijke voor en achter. De veelzijdige vorm creëert verschillende zichtrichtingen op zijn omgeving. Deze veelzijdigheid verhoogt de beleving en speelsheid van het gebouw en de site. Beide gebouwen komen los van elkaar te staan. Het Oud Gemeentehuis van Borchtlombeek en het nieuwbouwvolume worden met elkaar verbonden door een overdekte buitenruimte, een luifel in beton. Deze overloop vormt de connectie tussen de verschillende functies die de site rijk is. 

Het nieuwe gebouw is ontworpen om exclusief gebruik mogelijk te maken zonder overlast naar de naastliggende functies te genereren. Het sanitair is strategisch gepositioneerd om breed gebruik, zowel bruikbaar door bezoekers als door personeel, mogelijk te maken. De sanitairen zijn van buitenaf bereikbaar via de overdekte zone. De administratieve functies worden in het hoofdgebouw op het eerste verdiep geplaatst om geen overlast te ervaren van het ophalen van de kinderen uit de academie. Het gebouw zet in op het multifunctioneel gebruik ervan, de nood om verschillende polyvalente zalen te koppelen. Op het eerste verdiep ligt de polyvalente zaal van de academie gekoppeld met de polyvalente zaal van Huis van het Kind. Via de overdekte buitenruimte zijn beide zalen verbonden met elkaar. Met het doel om de voedselbedeling op een maatschappelijke wijze te organiseren, wordt een lokaal voedselbedeling in het ontwerp voorzien voor de stockage van voedsel waarmee de voedselpakketten worden samengesteld. Er wordt een winkelconcept ontworpen gekoppeld aan de stockageruimte, uitbreidbaar naar de overdekte buitenruimte, inzetbaar als marktplaats. Per verdiep kan de luifel ingezet worden: als marktplaats aan de voedselbedeling, als overloop tussen polyvalente zalen, als overdekte buitenklas aan de academieruimte. Het amfitheater in het groen vormt een derde kwalitatieve (buiten)ruimte. 

We kiezen er bij dit project uitdrukkelijk voor om polyurethaan vrij te bouwen. De materiaalkeuzes gebeuren op basis van biogebaseerd bouwen en ecologische afwegingen via de TOTEM-tool van de Vlaamse overheid. De vijfhoek wordt gebouwd in CLT en geïsoleerd met steenwol. Een geventileerd gevelpakket is de drager voor steenstrips. Deze gelaagde opbouw maakt recuperatie mogelijk. Het bestaande gebouw wordt na-geïsoleerd met steenwol. Het dak wordt volledig vervangen naar oud model.

 • Status
  Aanbesteding
 • Bouwheer
  Geemente Roosdaal
 • Team
  Ian Leonard
  Evelyn Van Durme
 • Partners
  Stabico ingenieurs
  STIR ingenieurs
  Buro Buiten
 • Visualisatie
  Fotografie Bram Tack
  Maquette i.s.m. Ydbinnenhuis