De Poel

 • Beeld
 • Plan

De voormalige brouwerij-mouterij ‘Draaiboomken’ is gelegen in het rustige dorpscentrum van Itterbeek. Initieel ontworpen als brouwerij, huisvestigde dit gebouwencomplex in latere jaren een drukkerij, kantoren, een wintertuin en lofts, om tenslotte vandaag het kader te vormen voor de ontwikkeling van een nieuwe wooncampus voor VZW De Poel. 

De site is gelegen op de hoek van de Kerkstraat met zicht op het dorpsplein met de Sint-Pieterskerk. Het gebouw bestaat uit een hoekhuis met een achtergelegen brouwerij/mouterij. Het statige ‘hoekhuis’ dat lange tijd dienstdeed als café, heeft grote raamopeningen en een ritmische gevel die in combinatie met de overige originele gevels rondom het kerkplein, de passanten en bezoekers een indruk geeft van een dorpsbeeld van weleer. 

Reeds in 2005 stond Ark architecten in voor de reconversie van de voormalige brouwerij naar drukkerij met kantoren en loft. Ark architecten vestigde zijn kantoren van 2006 tot 2020 in het hoekgebouw.

De vraag om het ‘Draaiboomken’ klaar te stomen voor de toekomst, waarbij huiselijkheid en inclusie van de bewoners in het dorpsleven voorop staat, trekt ons enorm aan. De prominente positionering van het gebouw in het authentieke hart van Itterbeek, de rijke geschiedenis van het complex en de mooie groenzone achterin de site, vormen voor ons een aantrekkelijk startpunt voor het ontwerp. 

Aanpalend aan de site bevindt zich een mooie open groenzone die vandaag door de buurt wordt gebruikt als speel-en ontmoetingszone. Hier is door de gemeente een speeltuintje ingericht, met een voetbalgoal en een petanquebaan. Hiernaast werd door het buurtcomité ook een picknicktafel/toogmeubel gebouwd samen met Ark architecten, met als doel ontmoetingen tussen buurtbewoners te stimuleren. Achteraan loopt een voetweg die de Itterbeeksebaan met de Weidestraat verbindt

Het ontwerp voorziet in totaal 46 kamers: 12 voor zorggroep 1, 12 voor zorggroep 2 en verdeeld in twee fases 22 kamers voor zorggroep 3. Door de creatie van een nieuw maaiveld en de introductie van een patio en een nieuwe circulatiekern wordt de organisatie van het gebouw gerationaliseerd en vereenvoudigd. De niveaus worden integraal toegankelijk gemaakt waardoor de twee meest zorgbehoevende zorggroepen (1 & 2) met gerelateerde ruimtes telkens op één en hetzelfde niveau een eigen plek krijgen. De materiaalkeuze voor de binnenafwerking komt, naast de intentie om een huiselijke sfeer en aangename leefomgeving te scheppen, voort uit de wens een functioneel en helder gebouw af te leveren dat de tand des tijds kan doorstaan. 

De functionaliteit van een gebouw is een eerste garantie op haar duurzaam leven. Alle wensen en noden van de gebruiker zijn zo goed mogelijk verwerkt in het gebouw. Verschillende functies zijn ook vaak technisch gescheiden, wat een flexibel gebruik toelaat, bijvoorbeeld het gebruik van de cafetaria, de atelierruimte en de brede ruimtes. 

De eerste verdieping van het hoekhuis zal ingezet worden voor centrale en administratieve functies van VZW De Poel. Het gelijkvloers wordt vrijgehouden voor een sociaal-regionale-publieke invulling Krok & Ko.

 • Status
  Bouwaanvraag
 • Bouwheer
  VZW De Poel
 • Team
  Peter Leonard
  Cedric Du Bois
 • Partners
  i.s.m. Zampone architectuur
  Stabico ingenieurs
  STIR ingenieurs
  Daidelos Peutz
 • Visualisatie
  Fotografie Bram Tack