GBS De Springplank

 • Beeld
 • Plan

De site van de Gemeentelijke Basisschool De Springplank maakt deel uit van een grotere site samen met lokalen van de jeugdbeweging KKOS, de Parochiezaal, een ruime parking grenzend aan de Dendermondsesteenweg en de dorpskerk. Door deze specifieke koppeling maakt de school deel uit van een prominente en actieve schakel, waarbij verschillende actoren samenkomen. 

Er werd gekozen om het oudste deel van het schoolcomplex af te breken en op deze plek een nieuwe uitbreiding te voorzien dat de aansluiting vormt met de bestaande gebouwen. De opdracht bestaat in het realiseren van een nieuwbouw bestemd voor twee peuterklassen, zes kleuterklassen, acht klassen lagere school, administratieve ruimtes, polyvalente zaal met keuken, verschillende bergingen, technische lokalen en sanitair aangepast aan de nieuwe schoolbezetting. De vernieuwde school zal plaats bieden aan 192 peuters en kleuters en 192 lagere school kinderen. 

We kiezen voor een gebouw met een compacte footprint. Groene zones en speelplaatsen worden hierdoor maximaal gevrijwaard. De nieuwe inkom nestelt zich tussen de twee nieuwe volumes. De zichtassen – die ontstaan waren na de sloop van de bestaande gebouwen – blijven gevrijwaard. Deze zichtassen worden nog eens versterkt doordat de compacte gelijkvloers als een transparant volume wordt voorzien. Bovenop de compacte gelijkvloers komt een groot zwevend volume, waardoor een grote, overdekte buitenruimte ontstaat.

Op het gelijkvloers hebben we links en rechts van de ingang twee compacte volumes. Links vinden we de administratieve ruimtes. Aan de rechterzijde ligt een volume met dubbelhoge polyvalente zaal, gekoppeld aan een nieuwe refter voor de kleuters. Aan de zalen zijn bergingen, sanitair kleuters en de keuken gekoppeld.

De eerste verdieping is volledig ingericht als kleuterdorp. Zes klassen rond een grote en ruime binnenspeelplaats die doorloopt in een buitenspeelplaats op de verdieping. De buitenspeelplaats is toegankelijk via een ruime en op maat van de kinderen ontworpen trap / tribune / avonturenparcours.

Op de tweede verdieping vind je zes ruime klassen lagere school en drie lokalen voor levensbeschouwelijke vakken terug rond een ruime en modulaire leerstraat.

Het volume met transparante sokkel en zwevend bovenvolume laat het zicht vrij op het groengebied. Het groengebied wordt heringericht tot een aangename groene speelzone met ruimte voor voetbal en andere sporten, enkele speeltoestellen, buitenklassen en educatief groen. Naast zicht op het groengebied wordt volop ingezet op het ingroenen van de bestaande verharde speelplaatsen.

De site wordt gekenmerkt door een grote heterogeniteit; dit zowel op vlak van schaal, vormgeving, als materialiteit. Die diversiteit is op natuurlijke wijze gegroeid door het in de tijd samenkomen van diverse functies in de nabijheid van elkaar. Elke functie en elke toevoeging kreeg een eigen schaal, een eigen karakter en een eigen materialiteit toebedeeld.

Daarom hebben we de nieuwe uitbreiding op een discrete manier ingepast in de bestaande compositie door op een doordachte wijze een helder en ongecompliceerd vormgegeven gebouw tussen de bestaande structuren te schuiven. De materialiteit van de uitbreiding volgt deze logica: een beperkt en doordacht materiaalgebruik dat voor rust en klaarheid zorgt, zowel op schaal van het gebouw als op schaal van de site.

Het nieuwbouwvolume heeft op het gelijkvloers een transparante sokkel. Het buitenschrijnwerk van de sokkel bestaat uit gordijngevelprofielen in hout-aluminium. Het bovengelegen ‘zwevende’ volume wordt bekleed met witte, licht glanzende, geëmailleerde geveltegeltjes. Het speels patroon zorgt voor een subtiel spel van licht en schaduw wanneer het zonlicht erop valt. Hierdoor heeft het gebouw gedurende de dag vanuit verschillende hoeken steeds een veranderende uitstraling.

Het gebouwde volume is opgevat als een betonskelet met lichte invulling. De draagstructuur bestaat uit kolommen en balken met massieve vloerplaten. Alle binnenwanden worden als lichte wanden met volwaardige akoestische eigenschappen voorzien waardoor het gebouw op een later tijdstip eenvoudig kan aangepast worden in functie van toekomstige eisen.

 • Status
  Opgeleverd
 • Bouwheer
  Gemeente Asse
 • Team
  Ian Leonard
  Isa Van Cutsem
 • Partners
  i.s.m. Zampone architectuur
  Stabico ingenieurs
  STIR ingenieurs
  Daidalos Peutz
  Buro Buiten
  iVec
 • Aannemer
  Vandenbussche
 • Visualisatie
  Fotografie Bram Tack