Maurice

 • Beeld
 • Plan

Langs de Ninoofsesteenweg, nabij het centrum van Dilbeek, wordt een nieuw woonproject gerealiseerd, bestaande uit een eengezinswoning in halfopen verband en een meergezinswoning met acht woongelegenheden in open verband. De omgeving wordt gekenmerkt door een mix van gesloten en halfopen bebouwing met een verdeling, handelsruimtes op het gelijkvloers en wonen op verdiep. De bestaande bebouwing die te dicht bij de Steenweg staat en een lage woonkwaliteit heeft, zal worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouwproject dat zich naadloos integreert in de omgeving. Door het ontwerp van een groene voortuinzone wordt niet alleen de bouwlijn gerespecteerd, maar wordt er ook gezorgd voor meer licht en lucht richting de steenweg. Dit draagt bij aan een aangenamere leefomgeving en een harmonieuze integratie van het project in de omringende buurt.

Het bestaande terrein stijgt sterk richting de achterzijde van de percelen. Een zichtbare plint, ontworpen als inkomzone en parkeergarage, verdwijnt, door het hellend karakter van het terrein, in het landschap. Langs de voorgevelzijde sluit de plint aan op het niveau van de Ninoofsesteenweg. Het wonen start op verdiep en sluit langs de achtergevelzijde aan op het bestaande niveau van de tuinzone. Aansluitend op de individuele buitenruimtes kent het ontwerp ook een gemeenschappelijke tuin als ontmoetingsruimte voor bewoners, zo ingericht dat de privacy ten opzichte van de appartementen gegarandeerd wordt. 

Het ontwerp kent, met zijn plint in een verschillend materiaalgebruik, een horizontale verdeling van het gevelaanzicht. De voorgevel wordt naar de achterliggende logica van het plan verticaal opgedeeld in drie gevelvlakken. De gevelvlakken verspringen zowel in diepte als in kroonlijsthoogte. Er wordt een spel gespeeld met de gevellijn. De verspringingen creëren schaduwen, diepte en gelaagdheid, waardoor de schaal van de gevel wordt verkleind en een dynamisch effect ontstaat.

De kleuren en materialen zijn harmonisch en ondersteunen de continuïteit van het straatbeeld. Er wordt gekozen voor eenzelfde kleur gevelsteen welke aansluit bij gebruikte materiaalkleuren in zijn dichte omgeving. Naast een traditionele, rode gevelkleur wordt op schaal van het detail gekozen voor een speelse omgang met kleuren. Groen als complementaire kleur van rood wordt gebruikt voor het buitenschrijnwerk. De dynamische gelaagdheid van het gevelvlak wordt doorgetrokken door op schaal van het detail te spelen met dieperliggend metselwerk ter hoogte van het buitenschrijnwerk. Een evenwichtig visueel eindresultaat wordt uitgelokt.

 • Status
  Bouwaanvraag
 • Bouwheer
  Bato
 • Team
  Peter Leonard
  Ian Leonard
  Evelyn Van Durme
 • Partners
  Studiebureau Calcul
 • Aannemer
  Bato
 • Visualisatie
  Frame