Werkliedenloods

 • Beeld
 • Plan

Het project betreft de volledige herinrichting van de site van de gemeentelijke werkliedenloods van Opwijk.
In eerste fase zal er een volledig nieuw volume gebouwd worden. Hierin zullen enerzijds de administratieve diensten en het archief zitten, anderzijds zullen ook de werklieden hier hun dagelijkse activiteiten in uitoefenen. In tweede fase zal er een renovatie van de bestaande loodsen op de site plaatsvinden. Hierin zullen de externe verenigingen zoals Sint-Paulus en Carnaval in ondergebracht worden. Het Rode Kruis zal op zijn huidige locatie behouden blijven.

De huidige werkliedenloods bestaat hoofdzakelijk uit drie lange, industriële loodsen, een administratief voorgebouw en een overdekte luifel met loods. Een veelheid aan functies en gebruikers is aanwezig op de site. Hierdoor is het terrein continu toegankelijk voor iedereen en kan het nooit afgesloten worden. De werkliedenloods ligt in een groene omgeving, maar dit is niet te merken vanop de site. Er ontbreken groene zones om van de werkliedenloods een aangename plek te maken. Er is geen echte circulatie op de site, de open vlaktes zijn ruimtelijk niet opgedeeld en het overzicht is zoek. 

Deze aspecten vormen de basis voor het ontwerp van de nieuwe werkliedenloods. De nieuwe volumes worden in een getrapte vorm naar achter voorzien. Hierdoor wordt de site naar achter meer geopend en ontstaat er meer ruimte tussen de nieuwbouw en de loodsen centraal gelegen op de site. De zone tussen deze twee gebouwen wordt deels ingegroend. 

Vooraan de site zal een nieuw, administratief kantoorgebouw voorzien worden over drie verdiepingen. Vanuit deze strategische locatie is het mogelijk om het overzicht te bewaren. Door zijn ligging, vormgeving en transparante gevel is het voor een bezoeker ook meteen duidelijk waar men zich kan aanmelden op de site. Aanpalend aan het administratief gebouw worden ook twee nieuwe loodsen voorzien. In de middelste, centrale loods zullen de voertuigen gestald staan. In de meest rechtse loods worden de ateliers ondergebracht. Een luifel verbindt alle functies met elkaar en zorgt aan de rechterzijde voor extra stockage ruimte buiten. Daarnaast zijn er ook enkele ingrepen die de omgevingsaanleg structureren. Achteraan de site wordt een betonnen constructie voorzien, dat dienst doet als mini-containerpark. Voertuigen kunnen in de halve cirkelvorm naar boven rijden en op die manier de containers vullen. Ook een zoutsilo zal hier zijn plaats vinden. 

We kiezen ervoor om met de ingreep van de nieuwbouw en de renovatie een uniformiteit te creëren op de site. Daarom werd er in het ontwerp een doordachte keuze van materialen en kleuren gemaakt. Het doortrekken van eenzelfde groenblauwe gevelbekleding voor zowel nieuwbouw als renovatie, zorgt ervoor dat de site terug een homogeen geheel wordt. De kleur is een verwijzing naar het groen-blauwe netwerk op de site: enerzijds het groene, ecologische karakter van het gebouw en het ingroenen van de site, anderzijds de nabijheid van de Asbeek en de toevoeging van een centrale waterpartij.

Het kantoorgebouw is opgetrokken uit CLT vloeren en wanden. Daarnaast bestaat de structuur uit gelamelleerde houten kolommen en balken. Een vakwerkstructuur maakt de uitkraging van het uitspringende volume mogelijk.

In de nieuwe loodsen worden maximale overspanningen voorzien. Dit wordt mogelijk gemaakt door betonnen kolommen enerzijds en gelamelleerde balken anderzijds. De dakstructuur bestaat uit houten kanaalplaatvloeren. Beide loodsen zijn voorzien van sheddaken, waardoor er steeds natuurlijk daglicht in de loodsen zal binnenvallen.

 • Status
  Aanbesteding
 • Bouwheer
  Gemeente Opwijk
 • Team
  Ian Leonard
  Isa Van Cutsem
  Ingrid Popleu
 • Partners
  Ney & Partners WOW
  STIR ingenieurs
  iVec
 • Visualisatie
  Nuvillu Illustrations
  Fotografie Bram Tack