Visie

Ark architecten is een veelzijdig architectuuratelier waar jarenlange ervaring en expertise de fundamenten vormen van een jong en ambitieus team. 

Bij Ark Architecten omarmen we een frisse benadering van tijdloze architectuur en innovatieve functionaliteit. Het bureau steunt op een jarenlange ervaring en werd opgericht in 1956 door Geert Leonard onder de naam Architectes Associés, het latere Architektenateljee. Het bureau werd verdergezet door Peter Leonard in 1992 en werd later omgevormd naar Ark architecten.
Sinds 2016 bouwt Ian Leonard mee aan de verdere evolutie van het bureau.

De projecten zijn verweven doorheen drie pijlers.

Allereerst koesteren we een sterk engagement voor diverse publiek maatschappelijke projecten waarbij jeugd en jongeren een belangrijke rol spelen. Via participatieve en communicatieve trajecten krijgen onze ontwerpen vorm in maquettes, beelden en collages.

Ten tweede leggen we een sterke nadruk op meervoudig, kwalitatief en levenslang zorgeloos wonen, waarbij dorpse architectuur met warme, huiselijke materialen centraal staan. We streven naar duurzame oplossingen die zich aanpassen aan de veranderende behoeften van bewoners gedurende hun hele leven.

De derde pijler van onze visie richt zich op productieve en ondersteunende architectuur, waarbij het doordacht inrichten van werkruimtes en het nastreven van duurzame productieprocessen als startpunt gebruikt wordt. Onze focus ligt op het creëren van omgevingen die creativiteit en efficiëntie bevorderen.

De maatschappelijke betrokkenheid, het duurzaam wonen en de productieve architectuur vormen de fundamenten van een veelzijdige reeks aan projecten.